www.ped.muni.cz

Menu

Doporučujeme

Sponzoři

TOPlist

Literatura


 1. Červinka, I. L.: Slované na Moravě a říše Velkomoravská. Brno, 1928.
 2. Dostál, B.: Archeologický výzkum ve Znojmě - Hradišti v r. 1957. In: Podyjí I, s. 81-84. Znojmo, 1958.
 3. Dostál, B.: Velkomoravské Znojemsko ve světle archeologických nálezů. In: SPFFBU E 6, s. 97-126. Brno, 1961
 4. Dostál, B.: Spätburgwallzeitliche und neuzeitliche Grabstätte in Znojmo – Hradiště. In: SPFFBU E 13, s. 7-66. Brno, 1968.
 5. Dostál, B.: Grabstätte in Znojmo – Hradiště. 1969.
 6. Havlík, L. E.: Znojemské hradiště sv. Hypolita II, III. In: VVM 10, s. 133-138. Brno, 1955.
 7. Havlík, L. E.: Znojmo, z minulosti města a jeho památek. Brno, 1956.
 8. Havlík, L. E.: Dějiny královského města Znojma a znojemského kraje od nejstarších dob do sedmdesátých let 19. století. 1998.
 9. Kalousek, F.: Zpráva o archeologickém výzkumu staroslovanského hradiska ve Znojmě - Hradišti v r. 1949 až 1950. In: Nálezová zpráva v AÚ AV ČR v Brně, č. 1448.
 10. Kalousek, F.: Velkomoravské hradisko ve Znojmě - Hradišti na Moravě. In: SPFFBU C 2, s. 9-30. Brno, 1955.
 11. Klíma, B.: Nová etapa archeologických výzkumů Znojma-Hradiště. In: Jižní Morava 25, sv. 28/1989, s. 125-144. Brno, 1990.
 12. Klíma, B.: Nový výzkum na Hradišti ve Znojmě, okr. Znojmo. In: Přehled výzkumů AÚ ČSAV Brno za rok 1986, s. 53-54, tab. 4, 5. Brno: AÚ ČSAV, 1990.
 13. Klíma, B.: Výsledky druhé výzkumné sezóny na velkomoravském výšinném hradišti sv. Hypolita ve Znojmě, okr. Znojmo. In: Přehled výzkumů AÚ ČSAV Brno za rok 1987, s. 49 – 52. Brno: AÚ ČSAV, 1990.
 14. Klíma, B.: Výsledky třetí výzkumné sezóny na velkomoravském výšinném hradišti sv. Hypolita ve Znojmě, okr. Znojmo. In: Přehled výzkumů AÚ ČSAV Brno za rok 1988, s. 39 – 41. Brno: AÚ ČSAV, 1991.
 15. Klíma, B.: Znojmo – Hradiště, průvodce po lokalitě ( kongresový sborník). Brno – Nitra 1991.
 16. Klíma, B.: Die Anfänge und Entwicklung des grossmährischen Burgwalles Pöltenberg. In: Chronologische Fragen des 7. – 10. Jahrhunderts, s. 106 – 110. Treismauer (Niederösterreich), 1991.
 17. Klíma, B.: Čtvrtá sezóna předstihových a zachraňovacích výzkumů velkomoravského výšinného hradiště sv. Hypolita ve Znojmě. In: Přehled výzkumů AÚ ČSAV Brno za rok 1989, s. 61 – 63. Brno: AÚ ČSAV, 1993.
 18. Klíma, B.: The grandmoravian´s stronghold in Znojmo. Actes der XIIe congres International des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques, s. 91 – 96. Bratislava 1994.
 19. Klíma, B.: Výzkum na Hradišti sv. Hypolita v roce 1990. In: Přehled výzkumů AÚ ČSAV Brno za rok 1990, s. 90 – 92. Brno: AÚ AV ČR, 1994.
 20. Klíma, B.: Výzkum ve Znojmě – Hradišti v roce 1991. In: Přehled výzkumů AÚ AV ČR Brno za rok 1991, s. 74 – 76. Brno: AÚ AV ČR, 1994.
 21. Klíma, B.: Znojmo – Hradiště. Archeologický výzkum v r. 1993. Nálezová zpráva (70 stran). Brno: PdF MU, 1994.
 22. Klíma, B.: Hradiště sv. Hypolita ve Znojmě. Deset let archeologických výzkumů velkomoravského centra (1986-1995). In: Sborník prací PdF MU v Brně, řada spol. věd, č. 17, s. 3 – 65. Brno: MU, 1999.
 23. Klíma, B.: Slovanské výšinné hradiště sv. Hypolita ve Znojmě – velkomoravské mocenské centrum jz. Moravy. In: Staroslovanská Morava, s. 55-70. Brno: PdF MU, 2000.
 24. Klíma, B.: Znojmo – Hradiště sv. Hypolita. Záchranný i systematický archeologický výzkum v roce 2000. In: Přehled výzkumů AÚ AV ČR v Brně 42, s. 263-268. Brno: AÚ AV ČR, 2001.
 25. Klíma, B.: Od počátků archeologických výzkumů MU na velkomoravském Hradišti sv. Hypolita ve Znojmě k posledním objevům. In: 50 let archeologických výzkumů Masarykovy univerzity na Znojemsku, s. 37 – 55. Brno: MU, 2001.
 26. Klíma, B.: Velkomoravská církevní architektura na hradišti sv. Hypolita ve Znojmě. In: Velká Morava mezi východem a západem, s. 229 – 240. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno č. 17. Brno: AÚ AV ČR, 2001.
 27. Klíma, B.: Objev prvního velkomoravského kostela na hradišti sv. Hypolita ve Znojmě. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, č. 18, s. 3 – 24. Brno: MU, 2001.
 28. Klíma, B.: Výsledky archeologického bádání ve velkomoravském výšinném hradišti sv. Hypolita ve Znojmě v letech 1996-1997. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd. č. 19, s. 3-34. Brno: MU, 2003.
 29. Klíma, B.: Archeologický výzkum a jednání velké mezinárodní komise na Hradišti sv. Hypolita ve Znojmě. In: PV 2002, s. 143-149. Brno: AÚ AV ČR, 2003.
 30. Klíma, B.: Jednání mezinárodní archeologické komise na výzkumu mocenského centra ve Znojmě-Hradišti. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 19, s. 123-131. Brno: MU, 2003.
 31. Klíma, B.: Nový velmistr Křižovníků s červenou hvězdou v Praze a spolupráce řádu s katedrou historie PdF MU. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 19, s. 131-135. Brno: MU, 2003.
 32. Klíma, B.: Výsledky letošního archeologického výzkumu na Hradišti sv. Hypolita. In: Znojemsko, 28. 8. 1991.
 33. Klíma, B.: Významný archeologický objev ve Znojmě. In: Rovnost – magazín, 9. 12. 1994.
 34. Klíma, B.: Archeologie znovu na Pedagogické fakultě. In: Univerzitní noviny 1/11, 6. 1994.
 35. Klíma, B.: Česko – moravská nadace svatého Hypolita. In: Univerzitní noviny 1/12, 12 – 13. 1994.
 36. Klíma, B.: Archeologický výzkum katedry historie Pedagogické fakulty MU. In: Univerzitní noviny II, 7-8/95, 5. 1995.
 37. Klíma, B.: Znojemské hradiště sv. Hypolita vydalo jedinečné nálezy z doby Velkomoravské říše. In: Znojemsko, roč. VIII, 26. 8. 1999, 3.
 38. Klíma, B.: Objev bohatého velkomoravského hrobu dítěte ve Znojmě Hradišti. In: Jihomoravský den 21. 7. 1999.
 39. Klíma, B.: Úspěšná archeologická sezóna na staroslovanském výšinném hradišti ve Znojmě. In: Jihomoravský den, 30. 7. 1999.
 40. Klíma, B.: Archeologové odkryli u Znojma církevní stavby. In: Katolický týdeník 8. 10. 2000.
 41. Klíma, B.: Nejkrásnějším velkomoravským šperkem z posledních výzkumů na Hradišti je zlacená náušnice. In: Znojemsko 22. 8. 2000.
 42. Klíma, B.: Hradiště u Znojma vydalo nové poklady z doby předmetodějské. In: Rovnost 30. 8. 2000.
 43. Klíma, B.: Nové významné objevy archeologické expedice PdF MU ve Znojmě – Hradišti. In: Univerzitní noviny, roč. 8, 1/2001, 27 – 31. Brno: MU, 2001.
 44. Klíma, B.: Archeologové v centru Hradiště. In: Den, 4. 8. 2002.
 45. Klíma, B.: Archeologům začala šestnáctá sezóna výzkumů na Hradišti. In: Rovnost, 17. 7. 2002.
 46. Klíma, B.: Historii bude připomínat stálá expozice. In: Rovnost, 22. 7. 2002.
 47. Klíma, B.: Studna z Velké Moravy. In: MF dnes, 8. 8. 2002.
 48. Klíma, B.: Archeologové chtějí na Hradišti vyčistit starobylou studnu. In: Znojemský týden, 22. 7. 2002.
 49. Klíma, B.: Co nového přinesl archeologický výzkum na Hradišti. In: Znojemsko, 8.2. 2003, s. 8-9.
 50. Klíma, B.: Nadace sv. Hypolita a ochrana památek. In: Sborník prací PdF MU v Brně, řada spol. věd č. 13, s. 114 – 116. Brno: MU, 1996.
 51. Klíma, B.: Slavnostní zasedání archeologů PdF MU na znojemské radnici. In: UN roč. 8, 1/2001, s. 13-14, 2001.
 52. Kováčik, J.: Historie archeologických výzkumů na Hradišti sv. Hypolita ve Znojmě do roku 1957. Bakálářská práce, PdF MU. Brno, 2007.
 53. Kozel, J.: Výzkum slovanského hradiště ve Znojmě - Hradišti v r. 1954. In: VVM 10, s. 112-115. Brno, 1954.
 54. Palliardi, J.: Přehledný výsledek mého letošního bádání archeologického. In: ČVMSO VIII, s. 153-161. Brno, 1891.
 55. Peřina, F. V.: Vlastivěda moravská, Znojemský okres. Brno, 1904.
 56. Podborský, V. - Vildomec, V.: Pravěk Znojemska. Brno, 1972.
 57. Sýkora, J. - Boudný, K.: Archeologické výzkumy na staroslovanském hradišti ve Znojmě - Hradišti. In: Z dávných věků II, s. 210-217. Brno, 1949.
 58. Švábenský, M.: Křižovníci Znojmo. 1970.
 59. Volný, Ř. T.: Die Markgrafschaft Mähren : topographisch, statistisch und historisch geschildert, Bd. 3. Znaimer Kreis, 1846.

Nahoru

© 2009, Archeologický výzkum Znojmo-Hraditě | Kontakt | O autorovi | Mapa stránek